Onmiddellijk alarm

Alerte

ABovenop een beter beheer van uw vloot verwittigt het Spytank-systeem u onmiddellijk bij een situatie die risicovol geacht wordt. Deze alarmen die per SMS of per e-mail verzonden worden, worden binnen de twee minuten na de verdachte gebeurtenis verstuurd waardoor u bijvoorbeeld snel op een diefstal kan reageren. Dit alarmsysteem kan volledig ingesteld worden volgens uw wensen en voorkeuren.

Spytank heeft reeds meer dan 25 verschillende scenario’s voorzien die uw aandacht of de plaatsing van een alarm zouden kunnen vereisen waaronder met name een plotse daling van het brandstofniveau, de opening van een volle tank of van een tank in een niet toegelaten geografische zone, enz.

Deze situaties kunnen volgens uw wensen in drie bewakingsgraden worden ingedeeld: informatie, verwittiging en alarm. De “info” status registreert enkel de gebeurtenis. Deze wordt met name gebruikt om de opening van de tank of de stilstand van het voertuig mee te delen. De “verwittiging” status geeft de situaties weer waarover u ingelicht wil worden zonder dat er daarom een alarm afgaat. Het is nuttig om bijvoorbeeld de opening van een tank te signaleren wanneer het voertuig in beweging is.

Ten slotte is er de “alarm” status die u onmiddellijk verwittigt bij gebeurtenissen van uw keuze, zoals bijvoorbeeld de opening van de tank buiten het uurrooster.