Volledige controle over uw vloot

Flotte

De Spytank-doppen kunnen uitgerust worden met elektronische installaties voor het nauwkeurige beheer en de controle van uw vloot. Deze analyseren het gedrag van uw voertuigen en zenden de verzamelde gegevens door naar een beveiligde server die 24u/24 toegankelijk is. Met dit systeem heeft u toegang tot een reeks informatie waarmee u het beheer van uw vloot kan optimaliseren.

De geolokalisatie van uw voertuigen informeert u in realtime over de exacte positie van uw vloot. U kan eveneens elke opening van de tank in abnormale zones opsporen.

Het verbruik per liter wordt verkregen via de ultramoderne brandstofpeilmeter die in de Spytank-tankdop geïntegreerd is. Deze biedt een ongeëvenaarde nauwkeurigheid van 1.25% en kan tot op een liter, het verbruik van uw vloot volgen maar ook een verdachte wijziging van de in de tank aanwezige brandstofhoeveelheid ontdekken.

Het rendement van uw vloot kan efficiënt en geval per geval geanalyseerd worden dankzij een reeks gegevens en statistieken die door het Spytank-systeem verzameld worden. De kilometerstand, de realtimepositie, de rijtijden, de rusttijden, de tijd dat de motor uitgeschakeld is en nog heel wat andere parameters bieden u rechtstreekse en gedetailleerde informatie over de productiviteit.